NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN

Title Filter     Display # 
# Article Title
1 Yếu tố ngoại ngữ khi áp dụng các mô hình kiến thức thông tin vào giáo dục phổ thông Việt Nam
2 Thư viện Quốc gia Việt Nam - Một thế kỷ hình thành, phát triển và chặng đường phía trước
3 Tối ưu hoá công tác tổ chức và quản lý hoạt động của các thư viện xã, phường, tủ sách cơ sở khu vực nông thôn huyện ngoại thành Hà Nội
4 Hệ thống quản lý thư viện phục vụ chiến lược đào tạo chất lượng cao tại trường đại học
5 Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông
6 Tăng cường ứng dụng email marketing trong hoạt động thư viện
7 Chuẩn hoá, hiện đại hoá hoạt động thư viện trong công an nhân dân
8 Quản lý nhà nước về thư viện ở Việt Nam: nhìn từ thực tiễn cuộc sống
9 Khoá học trực tuyến mở - xu hướng phát triển giáo dục đại học
10 Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thư viện - thông tin
11 Giải pháp phát huy giá trị vốn tài liệu hán nôm tại các thư viện Việt Nam
12 Tổng quan về ảnh hưởng của tính mở trong giáo dục đại học
13 Vai trò của thư viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc
14 Các xu hướng ứng dụng trang web trong hoạt động thư viện - thông tin
15 Quản lý dữ liệu nghiên cứu: Một cách tiếp cận quản trị dữ liệu cho các thư viện Việt Nam
16 Hợp tác giữa người làm thư viện - giáo viên và việc xây dựng nguồn học liệu trong trường phổ thông
17 Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động thư viện - thông tin đối với thư viện chuyên ngành, đa ngành
18 Đào tạo năng lực thông tin - Xu hướng thiết yếu cho các thư viện công cộng
19 METS - trong bài toán quản lý thư viện số hiện nay
20 Truy cập mở phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thư viện đại học
21 Tác động của tài nguyên giáo dục mở đối với hành vi thông tin của giảng viên
22 Vai trò của tài nguyên giáo dục mở và truy cập mở trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam
23 Nghiên cứu tình huống và việc áp dụng trong giảng dạy sinh viên ngành Thư viện - Thông tin tại các trường đại học ở Việt Nam
24 Ứng dụng subject guides trong hoạt động thư viện - thông tin
25 Thực trạng và giải pháp công tác giảng dạy, học tập môn xử lý thông tin ở Việt Nam
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 13